Æresmedlem Dan M. Sørensen

Håndbold Æresmedlem: 1997 Født: 1947

Dan Munkholt Sørensen er Christianhavns Idrætsklub’s nuværende hovedformand, og det er en position Dan har haft siden 1991. Dan har i samme periode siddet i Lokaludvalget for Christianshavn. Som formand for CIK Håndbold, var Dan i 1989 med til sammenlægning af (herre-)håndbold og dameafdelingen. Dan er en inspirator, og sætter mange små og store forbedringstiltag i gang – især i CIK Sportscenter. Især er Dan optaget af CIK’s identitet overfor offentligheden, og Dan har i høj grad været medvirkende til at byggeriet af Hal C blev påbegyndt i efteråret 2012. Dan har som repræsentant for CIK i 2006 modtaget Lokalrådsprisen og i 2013 Lokaludvalgsprisen fra København. Denne kaldes i folkemunde for ”Chistianshavnerprisen” og med udnævnelsen modtog CIK 1 kr per indbygger – mere end 11.000 kr. for de over 11.000 indbyggere på Christianshavn. Med æren fulgte også, at Dan tændte juletræet på Christianshavns Torv den 1. december i 2013. Som håndboldspiller huskes Dan for sin rolle som bagudspiller – en rolle, der desværre fik en meget brat ende, da Dan mistede sin højre arm ved en arbejdsulykke. Dan er kendt for altid at rejse sig efter modgang – han spiller nu glimrende badminton, men med venstre arm.

I 1992 medvirkede Dan ved sammenlægning af ASK og CIK’s herrehold, og året efter også ved sammenlægning dameholdene, som spillede i 1. division på dette tidspunkt.

Fra referatet i Christianshavns Lokalråd den 10. maj 2007 citerer vi:

Dan Sørensen oplyste, at Kulturministeren havde svaret på Lokalrådets henvendelse vedr. en multihal på Christianshavn. Kommune havde ikke modtaget penge til en multihal. Det langsigtede arbejde kulminerede alligevel med indvielse af Hal C i september 2013.

En kort video udarbejdet til Dan’s 70-års fødselsdag i 2017 ses på:https://christianshavnskvarter.dk/2017/09/reception-for-dan-soerensen-cik-paa-torsdag/

This entry was posted in Nyheder. Bookmark the permalink.