Støtteforening

Støtteforeningen for CIKs Ungdom

Liselotte “Lotte” Larsen, formand
Telefon 28836309
Mail: lottelarsen54@gmail.com

Gunilla Braas, kasserer
Telefon 27852286
Mail: gunilla_braas@hotmail.com

CIKs Støtteforening er oprettet i 1971 og har som formål, at støtte afdelingernes ungdom.

CIKs afdelinger kan søge tilskud til rejser, stævner, kampudstyr, eller til børn eller unge som skønnes at have behov for støtte, for at kunne deltage i afdelingens aktiviteter.

CIKs Støtteforening har også som mål, at samle forældre og andre interesserede, til at støtte op om arrangementer og skabe rammer for deltagelse i aktiviteter.

Støtteforeningen er åben for bidrag og medlemskab.

Det årlige kontingent udgør kr. 150.

Bank: 1551 6597270.  Mobil Pay: 32413.