CIK Sportscenter

Bådsmandsstræde 20
1407 København K

Sportscenteret huser træningslokaler for nogle af klubberne, og der afholdes generalforsamlinger, møder i klubbestyrelser og udvalg.

Sportscenterets drift varetages af driftsleder John Sørensen, der kan kontaktes på

telefon: 32544450 mandag til fredag mellem 9 og 11

eller mail: DriftkontoretCIK

Lokaleleje

Du kan kontakte Sportscenteret og høre om mulighederne for at leje lokaler, betingelser, priser og om lokalerne er til rådighed.