Så skete det, endelig er det nye ventilationsanlæg installeret.

Efter mere end 1 års arbejde, er der nu installeret ventilation på alle etager i CIKs Sportscenter. Anlægget skal nu justeres og indkøres sammen med den nye fjernvarmeinstallering og ny opsatte radiatorer. Projektet er nok den største investering og forbedring der er foretaget i den tidligere Nobels tobaksfabrik, siden CIK fik den overdraget i 1971.

Mange udfordringer og overraskelser er der opstået undervejs, som vi stadig skal arbejde videre med, men nu står vi foran afprøvning og opstart på det nye anlæg, som skal ventilere alle lokalerne, så vi får et godt og meget bedre indeklima.

Anlæggene har medført ændringer i lokalerne, da især ventilationsrørene har krævet meget plads. Der er blevet sænket lofter og flyttet vægge, og nogle steder er det blevet noget snævert med pladsen, hvilket vi må indrette os efter, for at opnå et godt indeklima.

Belysning er der også visse steder ændret på, hvilket er blevet mere energi venligt og forhåbentligt også en passende og bedre belysning.

Så nu ser vi rigtig meget frem til at dette projekt er færdiggjort, og får træningsbetingelserne der er langt bedre, og så håber vi på, at næste projekt loft/gulv ikke er så omfattende, og rimeligt hurtigt kan udbedres.

This entry was posted in Nyheder. Bookmark the permalink.