Møde onsdag d. 6. februar 2013 i Christianshavns Beboerhus

Christianshavns Lokaludvalg samt Kultur og Fritids Forvaltningen (KKF), forventer at afholde møde onsdag d. 6. februar i Christianshavns Beboerhus, vedrørende tildeling af tider og anvendelse af hallen.
Tildeling af tider i hallen til folkeoplysende formål, herunder Håndbold og andet sport, vil følge kommunens almindelige praksis og principper og det er i al væsentligt omfang KFF/Folkeoplysning, der varetager denne opgave. For så vidt angår den øvrige anvendelse til eksempelvis stævner, folkeskoleformål, seniorklub, egne arrangementer, udlejning m.v. vil KFF/Folkeoplysning og KULTUR CHRISTIANSHAVN ISLANDS BRYGGE udarbejde et oplæg. Der vil på mødet være muligheder for spørgsmål til benyttelse af hallen. Mere senere vedrørende mødet.

This entry was posted in Nyheder. Bookmark the permalink.