CIK’s SPORTSCENTER 50 ÅR

Den 29. april er det 50 år siden, at CIK fik stillet E Nobels tidligere fabriksbygning til rådighed. Daværende formand for Bokseafdelingen Louis Olesen, fik aftalen i stand med Københavns Kommune (KK), ved at medlemmerne skulle rydde op og sætte bygningen i en stand, så den kunne benyttes til idrætscenter. CIK overtog bygningen efter den havde været overtaget og besat som – Projekt Fabrik- omkring samtidigt med Christianias opstart.

Aftalen var, at CIK fik stillet bygningen til rådighed, hvis vi påtog os oprydningen og selv stod for at sætte bygningen i stand og selv finansierede hele molevitten.  Det blev starten på et stort frivilligt arbejde, udført af alle afdelingers medlemmer, og resultatet blev et Sportscenter, hvor der på 4. sal blev indrettet værelser til udlejning til andre overnattende sportsklubber, samt et cafeteria på 1. sal, og plads til idræts aktiviteter på 2 ½ etage.

Gennem årene er der sket forbedringer og ændringer i Sportscenteret. Herunder også tilpasninger i forhold til aktiviteterne vi har i CIK,s afdelinger. I samarbejde med afdelingerne forsøger vi, at vedligeholde og skabe optimale forhold for udøvere og brugere af vore faciliteter, så afdelingerne stadig kan træne og mødes i gode og trygge rammer. I dag fremstår Sportscenteret så der kan være idræts aktiviteter på 4 etager, samt at der kan afholdes møder og større arrangementer fordelt på 2 etager.

Sportscenterets beliggenhed, midt på Christianshavn og som nabo til Christiania, gør at der gennem årene er skabt relationer og samarbejde med mange. Der har været mange foreninger, klubber og private, som har benyttet CIK’s Sportscenter, og der er skabt mange gode relationer og venskaber. Sportscenteret og CIK’s afdelinger har modtaget mange gode tilkendegivelser for vort arbejde, og nyder godt af samarbejdet med mange og KK. Vi vil i CIK, gøre meget for at bevare Sportscenteret og de faciliteter der i fællesskab er skabt, samt arbejde videre med at være klubben der kan rumme de mange, og i mange år fremover være en del af idræts tilbuddene på Christianshavn.

This entry was posted in Nyheder. Bookmark the permalink.