Der afholdes repræsentantskabsmøde i CIK’s Sportscenter

MANDAG den 8. APRIL 2013, kl. l900

med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Protokol
3. Beretninger
a. Hovedformandens beretning
b. Centerformandens beretning
4. Regnskaber
5. Indkomne forslag
6. Valg
a. Forretningsudvalg
Kasserer: Lillian Malthe
Revisor: Annie Hvid
Revisorsuppleant: Irene Frederiksen
b. Centerledelse
Kasserer: Gunilla Braas
Bestyrelsesmedlem: Lillian Malthe
Bestyrelsesmedlem: Lotte Larsen
Revisor: Joan Vedersø
Revisorsuppl.: Yvonne Larsen
c. Ungdomsformand Jonna Børger
7. Fremtidig virksomhed
8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal være formanden i hænde senest 14 dage før mødet. Forslag sendes til

Dan M Sørensen

dan.sorensen@mail.tele.dk

Ved dette møde kan alle afdelinger deltage med 2 medlemmer.

Vi håber, at der blandt klubbens medlemmer findes nogen, der har lyst til at komme med forslag til forbedringer / ændringer, der kan være til gavn for hele klubben eller eventuelt selv har lyst til at deltage i dette arbejde.

This entry was posted in Mødeindlæg. Bookmark the permalink.