Fra CIK Hovedbestyrelses repræsentantskabsmøde

Uddrag fra HBs repræsentantskabsmøde 8.April i Huset

Som ‘skriverkarl’ til vores hjemmeside ‘cik-sport’, var jeg blevet inviteret til at informere om de forskellige emner, der blev taget op på mødet, hvor jeg her bringer et kortfattet uddrag. Tilstede var 12 deltagere fra de forskellige afdelinger i klubben – Annie Hvid styrede vanen tro dirigentstokken. HB’s formand, Dan Sørensen, refererede kort i hovedtræk om afdelingernes virke i den forløbne periode. Her et udpluk: Afdelinger går det generelt godt. Bokserne – i dag regnet for DK’s bedste med flotte mesterskabsresultater, har fået mange medlemmer og hermed et luksus-problem, således at bad/omklædning i stueetagen i Centret skal ombygges, så bokserne kan benytte disse. Bryderne har bl.a. taget initiativ til at holde stævner i Centret. Bordtennis – den lille afdeling med de STORE resultater – nu med to hold i Serie 1. Dameafd. – blev 65år i 2012 – bruger Centret med børn & voksne med gode traditioner. Fodbold – er ‘på græs’ igen med mange ungdomsspillere. Håndbold – rykker ind  i den nye hal med ungdomstræning og på sigt også seniorer – spændende for udviklingen her, hvor vi håber på tilgang af nye spillere tæt på Hallen på Arsenaløen. Ungdomsafd. – her arbejdes der ihærdigt på at skabe aktiviteter for at bevare et fællesskab. Støtteafd. for CIK’s ungdom – de forskellige afdelinger skal huske at bruge denne afdeling ved ansøgninger til ture, beklædning mv.    Hjemmesiden – refererer med stof vedr. CIK og nyt om afdelingerne. Her modtages gerne billeder og stof af interesse. Sportscentret – skal gerne benyttes aktivt over hele dagen/aften – benyttes også af udefra kommende klubber/foreninger. CIK har samarbejde med mange og er positiv for stadig at kunne tilbyde sig i samarbejdet med andre foreninger.                                                                                                                               Aktiviteter i Forretningsudvalget                                                                                                   CIK er repræsenteret af D.S. i Christianshavns Lokaludvalg, hvor han sidder i Kultur og Fritid med god kontakt til andre foreninger. CIK er medarrangør af Christianshavnerdagen, hvor man er godt igang med at planlægge dagen iår, 14.September – HUSK DET! – hvor den nye hal (C-Hallen – se andet sted på hjemmesiden) på Arsenaløen også skal indvies. Kontakt til politiet ved Task Force gruppen (kriminalitet på Christiania). CIK har medlemskab af Christianias Naboer og har haft møde med Folketingets Retsudvalg og Min Betjent – synlige betjente i området som ‘nærpoliti’. Møder med Klyngeledelsen (kommende stor institution) og Børne- Ungdomsforvaltningen, hvor repræsentanter for SSP på Chr.Havn også deltog. Sofieklubben var meget interesseret i at benytte Hallen – opstart på nye tiltag til samarbejde med CIK om brug af Hallen. C-Hallen – tages i brug 14.September – CIK får meget opmærksomhed som førende klub til brug af Hallen, hvor vi håber, at der streges op til Minihåndbold, også sportsgrene som Basket, Boksning o.a. er planlagt. Og HUSK! også, der er valg til Lokaludvalget til efteråret, så begynd allerede NU at overveje, om DU eller et andet medlem kunne have interesse. Vi nyder altid anseelse for det arbejde, der her udføres.

 

 

 

 

 

This entry was posted in Nyheder. Bookmark the permalink.