CIK´s Centerleder gennem mere end 30 år, Jørgen Wilsen, sov stille ind mandag d. 10 august.

Jørgen har været medlem af CIK i mere end 50 år. Han har været aktiv både i fodboldafdelingen og håndboldafdelingen. Jørgens lange aktive sportskarriere blev i CIK Håndbold, hvor han i mange år vogtede målet både på 1. holdet og senere 3. holdet, hvor han var en trofast ankermand for holdet, både i kamp og i mere festlige stunder.

Jørgen påtog sig også flere ledelsesopgaver. I håndboldafdelingen var han i bestyrelsen, og var med da håndboldklubben Gulfoss og CIK fusionerede. I 1979 påtog han sig opgaven som formand for CIK Håndbold, hvilket han var i en årrække. Med fusionen af Gulfoss fulgte også det dengang meget stort anlagte bankoarrangement, som CIK ad åre overtog og førte videre, med baggrund i at støtte håndboldens økonomi. Bankoarrangementet var en fest med kæmpe præmier i bankospillet, spisning og dans til orkester, og med mange deltagere. Jørgen var et stort aktiv i disse bankospil, og blev selv en habil bankospiller, som stadig holdt af spillet, og som sjældent og meget nødigt, gik tomhændet hjem fra et bankospil.

I 1971 overtog CIK Nobels gamle fabriksbygning, som blev til CIK´s Sportscenter som vi kender i dag. Jørgen blev aktiv i Centerledelsen og blev Centerleder i 1980erne, hvilket han var i over 30 år, og bestred posten frem til sin død. Jørgen var også Hovedformand i en periode, samtidig med at han var Centerleder. Også opgaven som formand for CIK´s Ungdomsstøtteforening påtog han sig i en periode. Jørgen har, gennem de mange års virke i CIK, påtaget sig mange opgaver og båret mange kasketter. Sammen med Britta, er der lagt mange timer i arbejdet for CIK, men også med plads til gode sociale og festlige stunder. I annerkendelse af Jørgens indsats, blev han i 2001 udnævnt til æresmedlem af CIK

I de senere år blev Jørgen mindre mobil, og der kom flere helbredsmæssigeudfordringer. Jørgen kom dog stadig i Sportscenteret, gerne en gang eller to om ugen, og deltog gerne i vore veteranarrangementer, hvor vi kunne nyde et glas og en bid brød sammen.

Et langt liv med CIK, hvor Jørgen har været med til udvikle CIK´s Sportscenter, er forbi. Vi skal mindes Jørgen for, at han altid var der, og medens helbredet var til det, påtog sig mange opgaver.

Jørgen blev 78 år.

Æret være hans minde.

This entry was posted in Nyheder. Bookmark the permalink.