Æresmedlem Louis Olesen

Boksning. Æresmedlem: 1956, født: omkring år 1905, død: 1971

Louis Olesen var igennem mange år en karismatisk formand for bokserne, og bokseafdelingen opbyggede i den periode en formue, som afdelingen kunne anvende til indretning af CIK Sportscenter.

Louis Olesen var uddannet konditor. Han må have haft mange talenter for han bidrog også flittigt med tekster til medlemsbladet. I det følgende uddrag fra 1946 kan man få et lille indtryk af Louis’ prosa: Den 10. Januar i det Herrens Aar 1922 blev der holdt et Møde i Nr. 15, i den lille idylliske Amagergade. Det var midt i Vinterens Hjerte, og det var knagende koldt, da Mødedeltagerne den Aften hastede gennem de snefyldte, svagt oplyste gamle Gader paa Christianshavn. Fortællingen om afdelingens oprettelse fortsætter over adskillige sider. Sammen med Rudolf Dvoracek fik Louis i 1971 stillet CIK Sportscenter til rådighed af Københavns overborgmester Urban Hansen. Bygningen var ved overtagelsen i dårlig stand. Louis Olesens søn beskriver i CIK’s 60-års jubilæumsskrift på side 26, hvordan far stod med store gummistøvler og vandslange i hånden for at spule de efterladenskaber de forrige beboere (narkomaner m.fl.) havde efterladt. Louis Olesen døde i Hamborg under en rejse med sin fagforening på en konditor-kongres. Ved hans død skrev dagbladet BT: Ingen amatørbokseleder har i tidens løb skabt så mange succes-storstævner, som han.

This entry was posted in Nyheder. Bookmark the permalink.