Æresmedlem Jørgen Wilsen

Håndbold Æresmedlem: 2001 Født: 1942 Død: 2020

Jørgen Wilsen var både medlem af CIK Håndbold og CIK Fodbold – han blev indmeldt i 1964. Sportsligt virkede han i mange år som håndboldmålmand både på førsteholdet og på tredjeholdet, men var desuden meget aktiv som leder af CIK Sportscenter og i CIK Håndbolds bestyrelse.

I håndboldafdelingen var han med, da håndboldklubben Gullfoss og CIK fusionerede, og i 1979 påtog han sig opgaven som formand for CIK Håndbold, hvilket han var i en årrække. Med fusionen med Gullfoss fulgte også det dengang meget stort anlagte bankospil, som CIK ad åre overtog og førte videre til støtte for klubbens økonomi. Bankoarrangementerne var en fest med kæmpe præmier, spisning og dans til orkester med mange deltagere. Jørgen var et stort aktiv i disse bankospil, og blev selv en habil bankospiller, som stadig holdt af spillet, og som sjældent – og meget nødigt – gik tomhændet hjem fra et bankospil.

I 1971 overtog CIK Nobels gamle fabriksbygning, som blev til CIK Sports-center, som vi kender i dag. Jørgen blev aktiv i centerledelsen og blev centerleder i 1980erne, hvilket han var i over 30 år og bestred posten frem til sin død. Jørgen var også hovedformand i en periode samtidig med, at han var centerleder. Også opgaven som formand for CIKs Ungdomsstøtteforening påtog han sig i en periode. Endelig udførte Jørgen også en god indsats for de loppemarkeder, der afvikledes i Sportscenteret helt frem til det første årti af 2000-tallet.

Jørgen har gennem de mange års virke i CIK påtaget sig mange opgaver og båret mange kasketter. Sammen med hustruen Britta blev der lagt mange timer i arbejdet for CIK, men også med plads til gode sociale og festlige stunder.

This entry was posted in Nyheder. Bookmark the permalink.