Ricard Olsen 12.12.47 – 17.09.2020

Det er med stort sorg at jeg må meddele at Mr. C.I.K. Ricard Olsen er gået bort. Ricard startede i C.I.K. i 1961 og han boksede 62 kampe og vandt de første 18 i træk og blev Københavnsk og dansk juniormester i 1965. Han var med i DaBU OL trup i 1968.Ved et bystævne KBH vs Rom boksede Ricard en så fantastisk flot kamp og udboksede Italieneren Rossi og ved aftens banket fik Ricard en æresbevisning af den Italienske bokse præsident. Efter sin flotte karriere som kampbokser blev Ricard træner i klubben. Han skabte nogle af de bedste boksere som Danmark har haft. Det er ikke muligt at remse alle navnene op. Det var især en stor glæde for Ricard at være træner for sin søn Frank Olsen og Mikkel Kessler. Alle som Ricard har trænet for fik et helt specielt for. Ricard kom helt under huden. Det er familiens ønske at bisættelsen kun er for familien. Det er kun tilladt (i disse Corona tider) at være 20 i kapellet.I stedet for blomster er det helt i Ricards ånd om man sendte et beløb til C.I.K. Bokseafdeling på mobilpay 36808.

Æret være Ricard Olsens minde.

Søren Saugmann

Posted in Nyheder | Kommentarer lukket til Ricard Olsen 12.12.47 – 17.09.2020

Halinspektør i Hal C

Det er med stor tilfredshed, at der nu indføres halinspektør i Hal C og i Sundbyøsterhallerne. Aftalen er indgået i budgettet for 2021 for Københavns Kommune.

Halinspektøren skal varetage en ”værtsrolle” i hallen, med blanding af lettere driftsmæssige opgaver, servicering af brugere og aktiviteter, samt tryghedsskabende arbejde.

Vi ser frem til samarbejdet med den kommende halinspektør, og tror på, at der i samarbejdet med den rigtige person, kan skabes rammer og trykhed, der er til gode for aktiviteterne og foreningslivet i Hal C.

Posted in Nyheder | Kommentarer lukket til Halinspektør i Hal C

CIK´s Centerleder gennem mere end 30 år, Jørgen Wilsen, sov stille ind mandag d. 10 august.

Jørgen har været medlem af CIK i mere end 50 år. Han har været aktiv både i fodboldafdelingen og håndboldafdelingen. Jørgens lange aktive sportskarriere blev i CIK Håndbold, hvor han i mange år vogtede målet både på 1. holdet og senere 3. holdet, hvor han var en trofast ankermand for holdet, både i kamp og i mere festlige stunder.

Jørgen påtog sig også flere ledelsesopgaver. I håndboldafdelingen var han i bestyrelsen, og var med da håndboldklubben Gulfoss og CIK fusionerede. I 1979 påtog han sig opgaven som formand for CIK Håndbold, hvilket han var i en årrække. Med fusionen af Gulfoss fulgte også det dengang meget stort anlagte bankoarrangement, som CIK ad åre overtog og førte videre, med baggrund i at støtte håndboldens økonomi. Bankoarrangementet var en fest med kæmpe præmier i bankospillet, spisning og dans til orkester, og med mange deltagere. Jørgen var et stort aktiv i disse bankospil, og blev selv en habil bankospiller, som stadig holdt af spillet, og som sjældent og meget nødigt, gik tomhændet hjem fra et bankospil.

I 1971 overtog CIK Nobels gamle fabriksbygning, som blev til CIK´s Sportscenter som vi kender i dag. Jørgen blev aktiv i Centerledelsen og blev Centerleder i 1980erne, hvilket han var i over 30 år, og bestred posten frem til sin død. Jørgen var også Hovedformand i en periode, samtidig med at han var Centerleder. Også opgaven som formand for CIK´s Ungdomsstøtteforening påtog han sig i en periode. Jørgen har, gennem de mange års virke i CIK, påtaget sig mange opgaver og båret mange kasketter. Sammen med Britta, er der lagt mange timer i arbejdet for CIK, men også med plads til gode sociale og festlige stunder. I annerkendelse af Jørgens indsats, blev han i 2001 udnævnt til æresmedlem af CIK

I de senere år blev Jørgen mindre mobil, og der kom flere helbredsmæssigeudfordringer. Jørgen kom dog stadig i Sportscenteret, gerne en gang eller to om ugen, og deltog gerne i vore veteranarrangementer, hvor vi kunne nyde et glas og en bid brød sammen.

Et langt liv med CIK, hvor Jørgen har været med til udvikle CIK´s Sportscenter, er forbi. Vi skal mindes Jørgen for, at han altid var der, og medens helbredet var til det, påtog sig mange opgaver.

Jørgen blev 78 år.

Æret være hans minde.

Posted in Nyheder | Kommentarer lukket til CIK´s Centerleder gennem mere end 30 år, Jørgen Wilsen, sov stille ind mandag d. 10 august.