CIK Sportscenter

Bådsmandsstræde 20
1407 København K

Sportscenteret huser træningslokaler for nogle af klubberne, og der afholdes generalforsamlinger, møder i klubbestyrelser og udvalg, men ud over dette, er der også mulighed for at leje lokaler.

Sportscenterets drift varetages af driftsleder John Sørensen, der kan kontaktes på

telefon: 32544450 mandag til fredag mellem 9 og 11

eller mail: DriftkontoretCIK

Lokaleleje

Du kan kontakte Sportscenteret og høre om mulighederne for at leje lokaler, betingelser, priser og om lokalerne er til rådighed. Der er mulighed for at leje:

  • Selskabslokale på 1. sal med plads til 110 personer
  • “Slyngelstuen” med plads til 50 personer

Lejer skal være fyldt 25 år og tilstede under hele arrangementet som ansvarlig for lokalerne. Der lejes ikke ud til ungdomsfester.